Waterstromen / Vitelco Leather

Behandeling van complex afvalwater uit looierijen met technologieën van Paques

Vitelco (voormalig Hulshof's Koninklijke Verenigde Leerfabrieken) werd opgericht in 1876. Het is een van Europa’s grootste producenten van hoogwaardige leren bekleding en het bedrijf verwerkt wekelijks vele duizenden huiden voor de meubel- en luchtvaartindustrie. Het leer wordt zowel geproduceerd als speciaal afgewerkt in de Koninklijke Verenigde Leerfabriek.

Gemotiveerd door de wens om minder vast afval te produceren in combinatie met de steeds strenger wordende eisen voor verwijdering van sulfaat, chloride en stikstof, besteedde Hulshof in 2001 de behandeling van afvalwater uit aan Waterstromen BV. Paques bouwde een nieuwe installatie voor Waterstromen twee kilometer buiten het stadje Lichtenvoorde, waar de looierij is gevestigd.

De nieuwe installatie bestaat uit anaerobe behandeling van slib en afvalwater gecombineerd met biologische sulfide-oxidatie en het proces van Paques voor het verwijderen van stikstof. CZV, sulfaat, sulfide, chroom en stikstof worden alle tot lage niveaus verwijderd. De hoeveelheid vast afval werd aanzienlijk teruggedrongen in vergelijking met de vroegere fysisch/chemische behandeling. Het in het behandelingsproces gegenereerde biogas wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.